Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke

Tämä on Myllymuksut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Asiakkaan henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään myllymuksut.com verkkokauppaan rekisteröitymisen tai verkkokaupan tilauksen teon yhteydessä. 

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Jättämällä tilauksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Myllymuksut Oy:n asiakasrekisteriin. Tilauksen tekeminen edellyttää, että asiakas hyväksyy toimitusehtomme sekä tietosuojakäytäntömme.

Asiakas voi tilauksen tekemisen yhteydessä tai muulla tavoin liittyä Myllymuksut Oy:n uutiskirjerekisteriin saadakseen tietoa ja tarjouksia sähköpostitse. 

Rekisterinpitäjä
Myllymuksut Oy Kopsamontie, 35540 Juupajoki Y 2104324-5 ALV rek. 

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Johanna Putkonen
puh. 045-6711003
info at myllymuksut.com

Rekisterien nimet
Myllymuksut verkkokaupan asiakasrekisteri ja uutiskirjerekisteri.  

Rekisterien pitämisen perusteet ja käyttötarkoitus
Asiakasrekisterissä olevat henkilöt ovat ostaneet tuotteita verkkokaupasta. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely, toimitus, asiakassuhteen hoitaminen sekä arkistointi. Tietoja voidaan käyttää tilastoimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen kerääminen perustuu sopimukseen. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää. Uutiskirjerekisteriä käytetään markkinointiin. Uutiskirjerekisterissä ovat ne henkilöt, jotka ovat itse uutiskirjeen tilanneet rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen tai muun linkin kautta. Uutiskirje perustuu asiakkaan suostumukseen.

Rekisterien sisältämät tiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista 

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite

 

Evästeiden käyttö
Myllymuksut Oy:n verkkokauppa käyttää cookie- eli evästetiedostoja siten, että internetsivujen käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupastamme. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista. Evästeiden käyttö on turvallista, eikä se näy asiakkaalle istunnon aikana eikä vahingoita tai hidasta asiakkaan tietokonetta.

Rekisterin suojaus ja tietoturvallisuus
Rekisterien tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Kaikki rekisterit ja ohjelmat ovat salasanoilla suojattuja. Kaikkia rekisterien käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan. 

Tietojen luovutus 
Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan esimerkiksi kuljetusliikkeille ja muille yhteistyökumppaneille. 

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten verkkosivujen palveluntarjoaja. Tilauksen tehdessäsi, hyväksyt samalla tietojesi luovutuksen tarpeen vaatimissa rajoissa. 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla ja varmistamalla, että kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin.

Tietojen säilytys
Säilytämme tietoja kirjanpitolaissa määrätyn ajan. 

Tietojen tarkastuoikeus ja poistaminen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti tai postitse Myllymuksut Oy:lle. Tarkastuspyynnössä tulee olla pyytäjän etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastauksen toimitamme postitse 1 kuukauden kuluessa.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista kokonaan tai osittain. Rekisteröitynyt asiakas voi muokata omia tietojaan kirjautumalla verkkokauppaamme. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin peruuttamalla se itse jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeiden mukaisesti tai ilmoittamalla siitä Myllymuksut Oy:lle sähköpostitse. Tietoja poistetaan kokonaan tai osittain lain sallimissa puitteissa.

Tämä tietosuoja - ja rekisteriseloste on päivitetty 24.5.2018