Suomi (FI) English (EN) Svenska (SE) Deutsch (DE)

Värden

Hållbart val

Myllymuksut värden existerar i säkerhet och ansvar och att vara ett finskt företag. Den största delen av våra tyger tillverkas i Finland och Europa. Samtliga produkter är sydda i Finland. Vi är stolta över den finska kvalitetsmärkning  ”Nyckelflaggan", som utfärdas av Förbundet för finländskt arbete.

Våra tygblöjor, bh-skydd och tygbindor i sin tur beviljades Astma och allergiförbundets allergimärke. Det står för säkerhet och tillförlitlighet: produkterna är lämpliga för den mest känsliga huden.

Myllymuksut tar ansvar för miljön, samhället och människor – barn och vuxna – för en bättre framtid. Företaget använder i sina produkter och utbud av produkter material som hedrar natur och konsumenterna av dessa produkter. Emellanåt Myllymuksut antar stora kampanjer bland annat genom produktdonationer till behövande, inklusive barnhem.

Myllymuksut produkter är hållbara och ett pålitligt val för hela familjen utan att kompromissa med komfort eller kvalitet. Myllymuksut ger fräscha färger, vackra mönster och riktiga, tillförlitliga komfort i det underbara livet för barn och vuxna.

Avainlippu            

Nyckelflaggan år 2005

Myllymuksut använder i största delen inhemska råvaror, oavsett pris. Så kan vi för vår del påverka i att hålla finsk produktion, design och know-how i gång. I december 2005 beviljades våra produkter Nyckelflaggan, en symbol för inhemskheten, som utdelas av Förbundet för Finländskt Arbete. Nyckelflaggan beviljas till produkter med undersökt finskt ursprung, både i råvaran och i arbete. Nyckelflaggan berättar utom produktens innehåll också om företagets värden. Ur konsumentens synpunkt är en Nyckelflaggsprodukt ett viktigt urvalskriterium eftersom den innebär arbete i hemlandet.

Allergimärke vår 2009

Myllymuksut OY beviljades Astma och allergiförbundets allergimärke på våren 2009. Tygblöjor, bh-skydd och tygbindor har fått allergimärke, som tidigare inte har tilldelats någon motsvarande textilprodukt. Allergimärke beviljas till varor, som efter noggrann undersökning har konstaterats allergisäkra och pålitliga. Allergimärket berättar att produkten uppfyller noggranna kvalitetskrav och innehåller inga allergiframkallande ämnen.

Paytrail