Garanti för tillförlitlighet

En av hörnstenarna i Myllymuksuts verksamhet är att våra kunder alltid kan lita på kvaliteten på våra produkter. De noggrant utvalda materialen fyller såväl våra höga krav som oberoende operatörers krav och standarder. Vi väljer hållbarhet och ansvar för miljön, samhället och människor – både barn och vuxna – för en bättre morgondag.

Vi strävar efter att göra alla Myllymuksut-produkter hållbara med lång livslängd, och därför väljer vi alltid de material med de bästa egenskaperna och kvaliteten. Eftersom vi är medvetna om de utmaningar som de långa leveranskedjorna kan orsaka inom textilindustrin, kommer vi att göra vårt bästa för att välja det mest ansvarsfulla och hållbara alternativet med internationellt erkända certifikat. Men som ett litet företag är det omöjligt för oss att spåra ursprunget till varje material. Som grundregel kommer vi inte att välja pris framför kvalitet.

Certifikat och märken i Myllymuksut Operations

 

Oeko-Tex 100

Internationella standarder är ett viktigt verktyg för oss inom ansvarsområdet och vi kräver Oeko-Tex 100 standardcertifikat från alla våra säljare.

Oeko-Tex 100-standarden är ett internationellt system för att testa och certifiera textilier, som begränsar användningen av skadliga och farliga kemikalier som används vid textiltillverkning. Ett material eller produkt kan beviljas med certifikatet för ett år i taget och det kräver oberoende testning i Oeko-Tex testanläggningar.

 

Allergi-, hud- och astmacertifikat

Myllymuksut tygblöjor, amningsskydd, mensskydd och mensunderkläder har tilldelats Allergi-, Hud- och Astmaförbundets certifikat. Certifikatet ges till produkter som uppfyller de strikta kriterierna för oberoende forskning och inte innehåller några dofter/parfymer eller andra vanliga irriterande ämnen. Allergicertifikatet har aldrig tidigare tilldelats några andra finska textilprodukter i samma kategori.

 

Avainlippu

Nyckelflaggan

Myllymuksut har tilldelats rätten att använda nyckelflaggan på sina produkter. Nyckelflaggan är ett registrerat kollektivmärke av Föreningen för finskt arbete. Det visar att produkten har tillverkats i Finland eller att materialen kommer från Finland, vilket båda skapar finländska jobb. Nyckelflaggan är inte bara en garanti för finska produkter utan även producentens värden.