Registeravdrag

Registeravdrag (523/1999) enligt lagen om personuppgifter § 10.
 
Registerhållare 
Myllymuksut Oy, Kopsamontie 190, 35540 Juupajoki, Finland. Momsnummer 2104324-5. 
 
Personer som sköter registerärenden 
Myllymuksut/personnel 
Tel. +358 45 671 1003 
e-mail: info@myllymuksut.com
 
Registrets namn
Myllymuksut verkkokaupan asiakasrekisteri – webbutikens kundregister
Grundet att hålla registret: registret är Myllymuksut Oy:s kundregister. Personer i registret har handlat i webbbutiken.
 
Anledning till upprätthållandet av registret 
att upprätthålla kundregistret för Myllymuksut Oy samt arkivering och förhandling av kundernas beställningar. Informationen kan användas för sysselsättningens / verksamhetens utveckling. Personuppgifter behandlas inom ramen av lagen om personuppgifterna, de överlåts och används inte till marknadsföring utan kundens tillåtelse.
 
Uppgifterna som registret innehåller
Personregister innehåller följande uppgifter:
  • Personens för- och efternamn
  • E-mailadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter om beställningarna

Skyddning av registret

Registret är tillgängligt endast för Myllymuksut Oy:s personal eller andra, som har tillgångsrätt på grund av arbetet samt även teknisk personal vid behov. Alla som använder registret är under tystnadsplikt.
 
Överlåtelse av information
Registerupprätthållaren överlåter inte information till utomstående